Preparation (prep)

"Preparation", "förberedelse" och "prep" är alla termer för det första steget när man utför nagelvård. Prep är ett avgörande steg och nyckeln till livslängd.

Om ens prep inte görs korrekt och noggrant kommer du att upptäcka att produkterna lossnar efter bara några dagar. Det här steget hoppas ofta över för att komma till appliceringen. Problemet uppstår dock när du förbiser vikten av detta steg, eftersom de efterföljande stegen blir överflödiga, eftersom produkterna inte kommer att kunna binda sig optimalt till nagelplattan. Det är därför mycket viktigt att följa alla steg noggrant.

Bakterier, oljor och smuts på händerna kan leda till infektioner eller lyft av produkten från nagelplattan. Det är därför viktigt att du håller god hygien både före och under din prep.

Det är viktigt att vara medveten om att duinte rör naglarna under din prep, inte heller sidorna av nagelbands pushern eller andra verktyg som ska komma i kontakt med nageln.

Om smuts, oljor eller bakterier kommer på naglarna under beredningsprocessen ökar sannolikheten för att produkterna lyfter. Genom att utöva god hygien kan du uppnå ett mer långvarigt och hållbart resultat och undvika nagelsjukdomar.

Handtvätt

För att minska risken för bakterier och smuts på händer och naglar är det viktigt att tvätta händerna noggrant innan du påbörjar din förberedelse. Applicera tvål på handflatorna och gnugga den ordentligt mellan dem. Gnugga handflatorna noggrant mot baksidan av vardera hand. Gnugga också ordentligt mellan fingrarna, se till att ta med tummarna. Gnid naglarna mot handflatan på den andra handen. När hela handen tvättats noggrant med tvål sköljs tvålen av med vatten. Till sist torkas händerna med en ren handduk.

För att säkerställa att all smuts tas bort under naglarna kan du med fördel använda en nagelborste.

Det är viktigt att händerna tvättas i minst 20 sekunder innan du fortsätter. Å andra sidan måste du också vara noga med att inte tvätta händerna mycket längre, eftersom naglarna annars börjar absorbera vätskan, vilket kan påverka produkternas hållbarhet.

Genom att tvätta händerna noggrant kan det hjälpa till att mjuka upp nagelbanden, vilket gör det lättare och skonsammare att trycka tillbaka dem, vilket minskar risken för att det torra och stela överskottet av nagelbandet spricker och orsakar sprickor ner i nagelvecket. Klippning eller sprickbildning i nagelvecket kan tillåta bakterier eller produkter att komma in, vilket ökar risken för infektion.

Skjut tillbaka nagelbanden

Det viktigaste i detta steg är de osynliga nagelbanden, döda hudceller och de överflödiga nagelbanden.

Nagelvecket består i första hand av levande hudceller, så det är viktigt att vara försiktig och skonsam i detta steg för att undvika skador på nageln. Den osynliga nagelbanden måste tas bort så att det inte finns någon barriär som hindrar produkten från att fästa ordentligt på nageln.

Om de osynliga nagelbanden inte tas bort finns det risk att produkten lyfter några dagar efter applicering. De överflödiga nagelbanden trycks tillbaka och tas bort av flera anledningar.

När du ska trycka tillbaka dina nagelband är det viktigt att hålla nagelbands pushern korrekt för att undvika repor och skador på nagelplattan. Nagelbands pushern hålls parallellt med nagelplattan i en liten vinkel. Tryck försiktigt tillbaka nagelbandet utan att repa nagelplattan. Det osynliga nagelbandet kommer nu att bli synligt, hos vissa kan det vara väldigt svårt att se. Tryck försiktigt tillbaka de osynliga nagelbanden. Vänd på nagelbands pushern och använd den spetsiga änden för att försiktigt ta bort de döda hudcellerna, överflödiga och osynliga nagelband längs kanten av nageln.

Klipp nagelband

Om du fortfarande har överskott av nagelband efter att ha använt den spetsiga änden av nagelbands pushern, måste detta steg följas. Mängden nagelband kan dock variera, och det är därför inte nödvändigt för alla att klippa av det överflödiga nagelbandet. Om du däremot har mycket överflödig nagelband som inte tas bort kan det få produkterna att lyfta.

Efter att du har tryckt tillbaka dina nagelband och lossat dem från nagelplattan är det viktigt att du försiktigt klipper bort eventuella överflödiga nagelband. Det är viktigt att du är försiktig, annars riskerar du att klippa dig i nagelvecket, som är levande vävnad.

Fila nagelform

Använd försiktigt en nagelfil med korn 220 för att fila önskad form och längd på dina naglar. Du ska bara fila åt ett håll, så att du inte skadar naglarna.

Matta/buffa nagelplattan

Det är nödvändigt att matta nagelplattan för att skapa en grov och matt yta på nageln. Detta kommer att hjälpa produkterna att fästa på nagelplattan. Det är viktigt att matta hela nageln för att undvika att produkterna lyfter. Det är extra viktigt att komma ihåg att matta sidorna av nageln och den fria kanten, som lätt kan glömmas bort i processen.

För att matta nagelplattan måste du använda vår buffer.

Börja mattningen från slutet av nageln och arbeta mot nagelspetsen. Det är viktigt att matta naglarna med omsorg och lätt hand. Om du mattar för hårt eller grovt riskerar du att skada din nagelplatta.

Tips: Har du svårt att matta naglarnas sidor kan du med fördel hålla ner huden på sidorna medan du mattar.

Rengör och torka nagelplattan

Det sista och avgörande steget i förberedelsen av naglarna är rengöring och torkning av nagelplattan. Nageln producerar naturliga oljor för att bibehålla hälsan hos både nagelbandet och nagelplattan. Produktionen av oljor på naglarna kan variera, och vissa individer kan uppleva en större produktion.

Utöver de naturliga oljorna används flera produkter som innehåller oljor dagligen. Överflödiga oljor från naglarna samlas på nagelplattan. Det är viktigt att ta bort dessa överflödiga oljor från nagelplattan innan du börjar applicera. Underlåtenhet att ta bort överflödiga oljor kommer att skapa en barriär mellan nagelplattan och base coat, vilket förhindrar korrekt fästning.

Även om händerna har tvättats innan en gellackbehandling påbörjas, kommer det fortfarande att finnas smuts och bakterier på nagelplattan. Det är av avgörande betydelse för både hållbarhet och hygien att detta tas bort. Fildamm, smuts, bakterier, fukt och oljor avlägsnas från nagelplattan.

Detta görs genom att applicera cleanser på en luddfri pad och torka nageln noggrant. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra detta två gånger för att torka ut nageln ordentligt. Det är viktigt att säkerställa en noggrann rengöring av nageln längs nagelbandet, sidorna och den fria kanten, samt under naglarna. När naglarna har rengjorts och torkats med cleanser kommer produkterna att kunna binda bättre, vilket ger en långvarig hållbarhet.

Om det finns områden på naglarna som fortfarande inte är matta efter att ha använt cleanser kan det bero på bristande mattning av dessa områden. Det är viktigt att matta det blanka området på nageln igen och sedan rengöra och torka av nageln med cleanser igen.