Lyft av produkt (lift)

Lyft är ett tillstånd där ens produkt lyfter bort den naturliga nageln. Detta kan uppstå av flera olika anledningar, vilket minskar naglarnas hållbarhet och estetiska utseende. Samtidigt kan ett lyft av produkten också orsaka en rad nagelsjukdomar, som t.ex nagelsvamp eller greenie.

Några av de mest kända orsakerna till lyft beror på otillräcklig nagelförberedelse, användning av olja eller fukt på nagelytan, dålig appliceringsteknik eller otillräcklig härdning av gellacket under UV/LED-lampan.

Lyft vid den fria kanten

När din produkt lyfter i den fria kanten, som är spetsen på nageln, beror det ofta på att du inte tätat den fria kanten ordentligt med både base coat, color coat och top coat.

Det kan också bero på att tätningen har slitits bort med tiden. Detta kan t.ex. hända om du har filat naglarna efteråt eller har ett jobb där du använder dator eller har händerna mycket i vatten, t.ex. under rengöring.

Gellack är ingen smidig produkt, vilket innebär att om din nagel böjer sig under din produkt så kommer den även att kunna lossna från nagelspetsen. Produkten kan dock även lyfta om nageln har utsatts för slag, vilket kan skada produkten och göra att den lossnar.

Lyft vid nagelband

När din produkt lyfter i området runt nagelbandet beror det typiskt på att du inte varit noggrann i din prep i samband med att du tagit bort de osynliga nagelbanden och överflödiga nagelband.

Produkten kan även lyfta från nageln om den inte är tillräckligt uttorkad med cleanser. Det är därför viktigt att rengöra nagelplattan ända fram till nagelbandet innan appliceringen påbörjas. Produkten kan även lyfta om den har kommit i kontakt med nagelbandet, eftersom detta skapar ett lyft från början.

Det kan också hända om du inte har varit tillräckligt noggrann i din applicering av base coat, då en color coat inte kan fästa på den naturliga nageln och därför lossnar snabbt.

Lyft längs sidan av nageln

När en produkt lyfter sig längs sidorna av nageln beror det vanligtvis på att nageln inte rengörs med cleanser.

Color coat är inte en flexibel produkt, vilket innebär att om din nagel böjer sig under din produkt så kommer den att kunna lossna från nageln. Upplever du detta kan du med fördel använda vår builder gel.

All produkt faller av i ett stycke

När alla dina produkter faller av i ett stycke beror det ofta på att en grundlig prep inte har genomförts, inklusive borttagning av osynliga nagelband, mattning av nageln och rengöring av nagelplattan.

Om du inte torkar ut din nagel tillräckligt noggrant kommer produkterna inte att fästa på nageln. Produkten kan även falla av i ett stycke om du har glömt viktiga produkter som t.ex base coat, eller om dina produkter har applicerats i ett för tjockt lager.

Överproduktion av nagelolja

Dina produkter kan börja lyfta från nageln om du producerar mycket nagelolja. Vissa människor kan ha en naturlig tendens att producera mer nagelolja än andra.

Här är det viktigt att rengöra nageln ordentligt med cleanser innan applicering. I dessa fall kan det vara en bra idé att använda en PH bond, som penetrerar och torkar ut din nagelplatta, eller primer, som skapar ett fästande lager på nageln.

Kontakt med huden

Din produkt kan lossna var som helst från nageln om den kommer i minsta kontakt med huden.

Detta kommer att skapa ett luftutrymme som gör det lätt för fukt, oljor och bakterier att ta sig in, och det kan leda till nagelsjukdomar som nagelsvamp och greenie, samt minska hållbarheten.

Dessutom är det otroligt viktigt att du inte får produkt på huden, då detta riskerar allergiska reaktioner.

För tjocka lager

Om lagren av produkterna är för tjocka kan de ha svårt att härda ordentligt. Detta kan resultera i bubblor, rynkor och avskalning av produkten.

Det rekommenderas att applicera fler tunna lager istället för färre tjocka lager för att uppnå bättre härdning och hållbarhet. Tjocka lager gör nämligen att ohärdad produkt kommer att ligga kvar på din nagelplatta under längre tid, vilket kan öka risken för allergier.